Podmínky užívání serveru

  1. Uživatel je povinen si prostudovat tyto podmínky používání portálu www.inspirace-pro-zdravi.cz (dále jen Server) a pravidelně se seznamovat s jejich změnami bez vyzvání. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
  2. Veškerá data zadaná uživatelem musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí jej porušovat.
  1. Na Serveru je zejména zakázáno publikovat jakákoli data
  2. s pornografickým obsahem;
  3. jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem;
  4. jejichž obsah by byl v rozporu s tímto licenčním ujednáním;
  5. jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu;
  6. jejichž obsah je copyrightován;
  7. obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky, nebo příspěvky které jsou neplacenou reklamou.

3. Všechna data zadaná uživatelem mohou být cenzurována provozovatelem serveru.

5. Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za obsah veškerých dat zadaných uživatelem.

6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem.

7. Uživatel smí služby Serveru používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem.

8. Uživateli je zakázáno zřizování několika uživatelských účtů, které by byly zřízeny za účelem umělého zvýšení prostoru pro jeho prezentaci a za účelem klamání ostatních uživatelů serveru.

9. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (propojené servery). Provozovatel není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru.

10. Uživatel je povinen zdržet se propagování konkurenčních služeb či využívat služby Serveru pro jiné komerční účely.

11. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.

12. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na Serveru. Provozovatel bez zbytečného odkladu odstraní ze Serveru fotografii(e), u nichž existuje důvodné podezření ze strany provozovatele, nebo byl na tuto skutečnost upozorněn třetí osobou, že nesplňuje podmínku autentičnosti nebo porušuje jiná ustanovení tohoto ujednání, a to bez udání důvodu.

13. Užití rad a návodů uveřejněných na tomto Serveru je věcí úvahy uživatele. Server nenahrazuje lékařské vyšetření. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné komplikace a škody, které vznikly použitím informací z tohoto Serveru. Předpokládá se, že uživatel svůj postup léčby konzultoval s ošetřujícím lékařem.

Více informací
Doporučujeme

Bellasin CelluSlimBellasin CelluSlim
doplněk stravy Bellasin CelluSlim přináší inovované složení tradičního přípravku Bellasin vyvinutého speciálně pro potřeby ženského organizmu po 40. roku života. » více o produktu

 
Anketa

Hubnete letos do plavek?

Archiv anket