Zpracování osobních údajů

Registrací na stránkách www.Inspirace-Pro-Zdravi.cz vyjadřuje subjekt údajů, tedy osoba, která poskytla osobní údaje, souhlas se zpracováním těchto osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely správce, společnosti Swiss Pharmaceutical Investment a s jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Subjekt údajů může tento souhlas písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.